Minato Liquor Supply Co.,Ltd.

การจัดการคลังสินค้าและสินค้า

เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ตั้งอยู่ในโคนัน มินาโตะ-คุ โตเกียว ศูนย์กระจายสินค้ารองรับโซนอุณหภูมิสามโซน: อุณหภูมิปกติ การทำความเย็น และการแช่แข็ง
ทางเข้าศูนย์กระจายสินค้า
ทางเข้าโกดัง
แช่ตู้เย็นไว้ 5 องศา
ทางเข้าห้องเย็น
พื้นที่สาเก
พื้นที่อื่น
สินค้าที่ต้องการความเย็น สาเกท้องถิ่น
สินค้าที่ไม่ต้องแช่เย็น โชจู วิสกี้ เหล้าบ๊วย

รายละเอียดของสาเกท้องถิ่นที่ต้องแช่เย็น


 สาเกท้องถิ่นที่ต้องการความเย็น
Junmai Sake, Junmai Ginjo Sake, Junmai Daiginjo Sake, สาเกดิบอื่นๆ
สาเกท้องถิ่นที่ไม่ต้องแช่เย็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวิธีการผลิตดังต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์ที่ฆ่าเชื้อยีสต์ที่อุณหภูมิสูงสองครั้งก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะเสร็จ

เราขอแนะนำตู้คอนเทนเนอร์แบบแช่เย็นเมื่อส่งออกสาเกท้องถิ่น